Eenvoudig signalisatie tekenen

Organiseer je wegenwerken, een sportwedstrijd of andere hinder op het openbaar domein? Dan vraag je daar altijd een signalisatievergunning voor aan bij het Lokaal Bestuur (stad, gemeente of politie). 

Vaak zal je ook een signalisatieplan moeten toevoegen. Hinder organiseren kan enkel als het veilig aangeduid wordt voor alle weggebruikers.

Eaglebe is een platform dat gebruikt wordt om signalisatievergunningen aan te vragen. Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden tot het tekenen van signalisatie.

 

Borden tekenen en draaien

De afbeelding hierboven toont hoe je Eaglebe kan gebruiken om een signalisatieplan te tekenen.

Je hebt toegang tot een rijke set van officiële verkeersborden, waarbij ook enkele “handige combinaties” worden voorzien, zoals een nadarhekken met verlichting.

  1. Je klikt op een bord, en je plaatst het.
  2. Indien nodig, klik je op “draaien”, en je draait het bord.

Omleiding tekenen

 

In bovenstaande afbeelding kan je zien hoe een omleiding wordt ingetekend.

  1. Je “bolletje” wordt automatisch “gesnapt” op de straatas, dat vereenvoudigt alvast het tekenen.
  2. Je klikt waar de omleiding moet passeren.
  3. Ben je klaar? Dan dubbelklik je.

 

Samenwerken

Eaglebe is een website waar je de plannen kan tekenen op een dynamische manier. Indien gewenst kan er ook samengewerkt worden, waarbij de aanvrager een voorstel doet, en de mobiliteitsverantwoordelijke het plan verder afwerkt.

 

Exporteren

Je kan een plan altijd exporteren naar bijvoorbeeld PDF. Hierbij heb je verschillende mogelijkheden: 

  • Grootte van het plan 
  • Achtergrondlagen
  • Zone
  • Verkeersborden
  • Omleidingen

Ervaring

We werken continu verder aan Eaglebe. Vandaag wordt Eaglebe gebruikt voor 18’000 dossiers per maand, vaak met signalisatieplan. 

Wil je graag meer weten over Eaglebe?

Stel een vraag | Eaglebe