EagleBe Smart City

Het “openbaar domein” kan erg chaotisch zijn: wegenwerken, markt, parkeerverboden voor verhuis, fietswedstrijden, … De sleutel om deze chaos te vermijden, ligt in het vergunningsproces.

Het EagleBe Smart City platform zorgt dat het lokaal bestuur responsiever en interactiever wordt, om de veiligheid op het openbaar domein te garanderen.

 

1. Eenvoudig aanvragen

Burgers, aannemers, organisator krijgen een gebruiksvriendelijk en slim aanvraagformulier. De aanvrager weet direct of de aanvraag een conflict genereert (bijvoorbeeld een werf op parcours van Ronde van Vlaanderen, werven in de schoolomgeving) en kan zelf zoeken naar een oplossing.

Het formulier kan eenvoudig aangepast worden, het werkt op pc, tablet en smartphone.

2. Eenvoudig verwerken

Krijg een “Eagle” zicht van de aanvraag: alle details maar ook een overzicht van de mogelijke conflicten in de buurt.

EagleBe biedt alle tools om de verkeersveiligheid te garanderen (360° beelden, teken signalisatieplan,…).

EagleBe stuurt het vergunningsproces met taken aan diensten/collega’s, met een duidelijk dashboard voor de opvolging. Typisch gaat een dossier 5x sneller door de administratieve molen.

3. Eenvoudig communiceren

Hinder op het openbaar domein zal er altijd zijn. Maak het de burger gemakkelijk en communiceer over geplande ernstige hinder.

Standaard wordt elke geplande hinder gepubliceerd op www.hinderinkaart.be

Eagle zorgt voor proactieve citymarketing, door de verwachte problemen beter te communiceren.

Liesbeth Sedeyn

Liesbeth Sedeyn

Commissaris van politie - Diensthoofd Wijken en Verkeer

“Niet alleen de verkeersploegen maar ook de wijkinspecteur en interventieploegen kunnen in de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen via de Eagle-link op hun tablet of smartphone op het terrein nagaan of bepaalde werken al dan niet zijn vergund. Indien de werken zijn vergund, dan zien zij daarbij onmiddellijk het signalisatieplan, het advies en de voorwaarden waaraan de vergunning werd gekoppeld waardoor discussies op het terrein worden vermeden.”

EagleBe Referenties

Smart Cities

Dagelijkse Gebruikers

Vergunningen

EagleBe Smart City Partners

Tom Van Neyghem

Tom Van Neyghem

Stad Aalst - Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

“De introductie van EagleBe is pijnloos verlopen. Op geen enkel moment is onze werking in het gedrang gekomen. Ook heeft onze ICT-dienst geen acties moeten ondernemen met betrekking tot EagleBe. Een goede zaak, want hun agenda zit overvol. Het feit dat EagleBe niet op onze servers draait, maakt de zaken er natuurlijk alleen maar eenvoudiger op.”

Ontdek wat EagleBe voor u kan betekenen

EagleBe is een oplossing van Merkator. Vraag nu uw persoonlijke demo of een infobrochure aan.